Vybrané kapitoly z mentálního tréninku

Michal Šafář, Hana Hřebíčková

Univerzita Palackého v Olomouci, 2014