01

Úvod

Obrázek 1

10 hlavní činitelů ovlivňujících dlouhodobý rozvoj sportovců

 1. Pohybová gramotnost
 2. Specializace
 3. Vývojové stadium
 4. Citlivá období
 5. Mentální, kognitivní a emoční vývoj
 6. Periodizace
 7. Soutěžení
 8. Postupná cesta k dokonalosti
 9. Přizpůsobení systému a integrace
 10. Neustálé zlepšování

Rozvrh dlouhodobého rozvoje sportovců

Aktivní začátek

Věk
Chlapci a dívky 0 - 6

Základy

Věk
Chalpci 6-9 a dívky 6-8

 • Rozvoj hrubé motoriky
 • Nepřekračování 60 minutového limitu pro sezení s výjimkou spánku
 • Vybraná organizovaná pohybová aktivita
 • Průzkum rizik a limitů v bezpečném prostředí
 • Prostředí určené k aktivnímu pohybu v kombinaci s dobře rozvrženou gymnastikou a programy plavání
 • Každodenní pohybová aktivita s důrazem na aspekt zábavnosti!
 • Obecné pohybové dovednosti
 • Celkový obecný rozvoj
 • Jednotný mentální, kognitivní a emoční vývoj
 • Abeceda sportování: obratnost, rovnováha, koordinace a rychlost
 • Atletická abeceda: běhy, skoky, hody a jízda na vozíku v případě vozíkových sportů
 • Posilování prostřednictvím cvičení využívajících vlastní tělesnou váhu
 • Představení základních pravidel fair play a sportovní etiky
 • Dobře strukturované programy bez periodizace
 • Každodenní pohybová aktivita s přetrvávajícím důrazem na aspekt zábavnosti!

Vývoj

Učení se trénovat

Věk/vývojové stadium
Chlapci 9-12 a dívky 8-11

Umění tréninku

Věk/vývojové stadium
Chalpci 12 - 16 a dívky 11 - 15

 • Rozvíjení obecných sportovních dovednosti
 • Hlavní fáze osvojování si dovedností: všechny základní sportovní dovednosti je třeba si osvojit před začátkem puberty či fáze Umění tréninku tréninku
 • Jednotný mentální, kognitivní a emoční vývoj
 • Základy mentální přípravy
 • Posilování prostřednictvím cvičení využívajících vlastní tělesnou váhu, přidání medicinbalu a gymnastického míče
 • Seznámení se s podpůrnými tréninkovými prostředky (regenerace, výživa, pitný režim, odpočinek atd.)
 • Další rozpoznávání a rozvíjení talentů
 • Jednoduchá nebo zdvojená periodizace
 • Trénování specifického sportu třikrát týdně; účast v ostatních sportech třikrát týdně
 • Rozvíjení specifických sportovních dovedností
 • Klíčové stadium pro vývoj fyzické zdatnosti: aerobní vytrvalosti, rychlosti a síly. Biologickými příznaky jsou růstový spurt, nejvyšší růstová rychlost (peak height velocity - PHV) – vrchol růstu, po němž se růst zpomaluje – a prvotní začátek menstruačního cyklu
 • Budování fyzické a mentální kondice
 • Jednotný mentální, kognitivní a emoční vývoj
 • Využití volných závaží
 • Rozvíjení podpůrných tréninkových prostředků
 • Častá í měření kosterního a pohybového systému během nejvyšší růstové rychlosti
 • Rozpoznání vloh a výběr
 • Jednoduchá nebo zdvojená periodizace
 • Specifický trénink 6 až 9krát týdně včetně provozování doplňkových sportů

Rozvrh dlouhodobého rozvoje sportovců

Trénink pro soutěžení

Věk/vývojové stadium
Muži 16 - 23 +/- a ženy 15 - 21 +/-

Trénink pro vítězství

Vývojové stadium
Muž 19 +/- a ženy 18 +/-

 • Zlepšování kondice se zaměřením na daný sport, konkrétní sportovní události a specifickou pozici
 • Technicko-taktická příprava se zaměřením na daný sport, konkrétní sportovní události a specifickou pozici
 • Budování technických a herních dovedností v soutěžních podmínkách se zaměřením na daný sport, konkrétní sportovní události a specifickou pozici
 • Jednotný mentální, kognitivní a emoční vývoj
 • Pokročilá mentální příprava
 • Zdokonalování podpůrných tréninkových prostředků
 • Specializace
 • Jednoduchá, dvojitá nebo trojitá periodizace
 • Technický, taktický a kondiční trénink zaměřený na specifický sport 9 až 12krát týdně
 • Věk je určen vzhledem k specifickému sportu a vychází z mezinárodně uznávaných normativních údajů, která představují průměrné hodnoty určitého faktoru na různých úrovních výkonu (výška, váha atd.)
 • Udržování a zlepšování pohybových schopností
 • Další rozvíjení technických, taktických a herních dovedností
 • Tréninkové modelování všech aspektů soutěžních situací
 • Časté preventivní přestávky
 • Maximální rozvoj podpůrných tréninkových prostředků
 • Vrcholová výkonnost
 • Jednoduchá, dvojitá, trojitá nebo vícenásobná periodizace
 • Technický, taktický a kondiční trénink zaměřený na specifický sport 9 až 15krát týdně

Vývoj

Aktivní pro život

Libovolný začátek po zahájení růstového spurtu

Aktivní pro život zahrnuje tři různé proudy odvíjející se od účastníků: Soutěžit pro život, Kondice pro život a Vedoucí pohybových aktivit. Účastníci se mohou začlenit do vícera proudů v závislosti na míře svojí angažovanosti a pohybové aktivitě.

Soutěžení

 • Minimálně 60 minut nenáročné denní aktivity nebo 30 minut intenzivní aktivity pro dospělého
 • Přechod od jednoho sportu k druhému
 • Přechod od sportu s vysokou mírou soutěživosti ke sportu se soutěživostí odpovídající celoživotnímu sportování zahrnující soutěže v odpovídajících věkových skupinách
 • Volba aktivního životního stylu prostřednictvím účasti na organizovaném sportu, se kterým nemá účastník dosud zkušenosti
 • Soutěžit na vysoké úrovni v soutěžích odpovídající věkové skupině jako například Veteránské hry (Masters Games).

Fit pro život

 • Minimálně 60 minut nenáročné denní aktivity nebo 30 minut intenzivní aktivity pro dospělého
 • Přechod od soutěživého sportu k rekreačním aktivitám
 • Přechod z úrovně sportovní kariéry k dobrovolnictví
 • Udržování aktivního životního stylu prostřednictvím účasti v organizovaných či neorganizovaných pohybových aktivitách
 • Volba aktivního životního stylu prostřednictvím účasti v neorganizovaném sportu či na pohybové aktivitě, se kterými nemá účastník dosud zkušenosti

Vedoucí sportovních a pohybových aktivit *

 • Využití zkušeností z předchozí praxe či vzdělávání k zajištění vhodného prostředí pro účastníky
 • Po opuštění soutěžního sportu přechod ke kariérám souvisejících se sportem, jako je trénování, manažerská činnost účast ve funkcích, sportovní administrativa, účast v drobném podnikání či v médiích
 • Přechod od soutěživého sportování k dobrovolnickým aktivitám v roli trenérů, funkcionářů či organizátorů

* Aktivní pro život v případě, že je pohybové gramotnosti dosaženo před stupněm Trénovat trénování