Vybrané kapitoly z manažerské psychologie

Martin Sigmund, Jana Kvintová, Michal Šafář

Univerzita Palackého v Olomouci, 2014