Poděkování

Autoři si dovolují poděkovat téměř třem tisícovkám učitelů, jejichž názory, zkušenosti a postřehy byly využity v následujících kapitolách. Bez jejich invence, ochoty a také nemalé odvahy bychom nemohli naše některá doporučení opřít o skutečnou školskou praxi. Uvedená doporučení jsou koncipována na základě projektů OP VK - ICT profesionál a Informační centra digitálního vzdělávání, které NIDV realizoval v předchozích letech.