Impresum


Název: Vybrané kapitoly z předmětu Záchranářství a medicína katastrof
Autoři: Ing. Mgr. Radana Uhýrková
Mgr. Andrea Bílková
Rok vydání: 2016
Škola: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
ISBN: 978-80-88058-78-6

E-učebnice Vybrané kapitoly ze záchranářství a medicíny katastrof je určena studentům oboru vzdělání Diplomovaný zdravotnický záchranář Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín pro studium předmětu Záchranářství a medicína katastrof. Jednotlivé kapitoly učebnice jsou zpracovány přehledně a srozumitelně, informace jsou doplněny interaktivními odkazy a obrázky, v závěru každé kapitoly jsou uvedeny opakovací otázky a úkoly. Po přečtení e-učebnice získají studenti přehled o organizaci činnosti zdravotnické záchranné služby, o fungování integrovaného záchranného systému, o pracovnících zdravotnické záchranné služby, o dokumentaci používané na zdravotnické záchranné službě a o psychologických aspektech práce zdravotnických záchranářů. Uvedené informace patří k základním znalostem adeptů záchranářské profese.

autorky