Co jsou mKnihy?

Moderní studijní materiály

mKnihy jsou dalším stupněm evoluce na lince písmo → knihtisk → e-knihy. Díky nim je učení i studium skutečně moderní zážitek. Na rozdíl od tradičních e-knih, mKnihy nepracují s mrtvými PDFky, ale s živým multimediálním obsahem. Příblížit buňku a barevně odlišit jádro, testovat se interaktivně ze získaných poznatků, personalizovat údaje k lekcím z tělocviku dle fyzických predispozic? To a mnohem více nabízejí právě interaktivní multimediální knihy, kterým raději než moderní, nebo interaktivní e-knihy říkáme právě mKnihy.

Studium 21. století

mKnihy šetří čas studentům. Autorům umožňují vyjádřit více informací, než zastaralé e-knihy. Výzkumy dokazují, že interaktivní a multimediální studijní materiály zvyšují efektivitu v učení o desítky procent. Je to pochopitelné. V dnešním světě jsme neustále obklopeni obrazy i zvuky a obyčejný text často nedokáže zaujmout. Proto jsme vytvořili jedinečnou platformu pro studium v dvacátém prvním století.

Publi – kompletní servis od tvorby po distribuci

K moderní době neodmyslitelně patří také moderní služby. V Publi mají zaměstnanci mnohaleté zkušenosti s tvorbou všech druhů multimediálních obsahů. Ve spolupráci s autorem jsme tak schopni točit videa, nahrávat zvuk, zpracovávat grafiku, programovat knihy a mnoho dalšího. Hotovou mKnihu vložíme do vybrané mKnihovny, kde je k dispozici veřejnosti, nebo jen určité skupině. Samozřejmostí je aktualizace mKnih o nové informace z oboru i oprava případných chyb.

Jednoduché fungování

mKnihy programujeme v HTML5 a díky tomu jsou dostupné jak na tabletech s iOS i Androidem prostřednictvím aplikace, tak na počítači přes prohlížeč. Velkým plusem je možnost číst mKnihu na tabletech také offline. V případě zájmu autora je možné na tabletech mKnihu efektivně ochránit před kopírovaním.

A hlavně: ŠETŘÍ PENÍZE I PŘÍRODU

Podívejte se, jaké prvky lze v mKnize použít:


Video

Zobrazit Zavřít

Pro vkládání videa do knih existuje celá řada důvodů. Jeho prostřednictvím sdělujeme čtenářům informace, které bychom těžce poskytovali psaným textem. Video je vhodné například k zobrazení událostí nebo prostor, ke kterým uživatel běžně nemá přístup, k zobrazení pokusů, které nelze simulovat v běžných podmínkách, leteckých záběrů objektů, atd. Video považujeme za velice účinný nástroj pro výuku, který ušetří čas potřebný ke zvládnutí učiva studentům i pedagogům při výkladu. Video je přirozenou součástí učebnice a vhodným způsobem doplňuje obsah.

Audio

Zobrazit Zavřít

Zvuk jako doplněk používáme v elektronických knihách tam, kde text nestačí a video ještě není třeba.Zvuková nahrávka poskytuje čtenáři konfort, který přesahuje rámec psaného textu.

Fotografie

Zobrazit Zavřít

Umístěním fotografií do elektronických knih dáváme běžným studijním materiálům další rozměr. S fotografií můžeme různě pracovat a díky tomu precizně vystihnout způsob sdělení informace. Fotografie lze zobrazit v náhledech a zvětšovat pro detail, propojit informace z fotografie například s mapovými podklady, umístit fotografie do knihoven pro lepší přehlednost a jistě vás samotné napadne mnoho dalších možností, jak s fotografií pracovat. Protože se jedná o elektronické knihy, nejsme omezováni při počtu obrázků ničím jiným, než velikostí paměti zařízení. Z toho důvodu lze do interaktivních elektronických knih implementovat daleko větší počet obrázků, než do knih tištěných.

Kreslené obrázky a schémata

Zobrazit Zavřít

Stejně tak jako další média má kreslený obrázek svou specifickou funkci. Záleží na citu autora knihy, zda se lépe vyjádří obrázkem či fotografií. Kreslené knížky mají své specifické čtenáře a jsou nepostradatelné ve své kategorii zákazníků. Naši programátoři vycházejí vstříc autorům knih a doplňují grafiku animacemi. Kreslená kniha může ve vašich rukách získat úplně nový rozměr.

Interaktivní cvičení

Zobrazit Zavřít

Velice poutavým aktivizujícím prvkem je použití interaktivních cvičení. Bývají určena k opakování, procvičování a upevňování znalostí studenta. Všechna cvičení obsahují kontrolu řešení. Příkladů je velké množství. Níže uvádíme některé z nich.

Obrázkové vrstvy

Zobrazit Zavřít

Vrstev v obrázcích využíváme pro vykreslení částí obrázků, kterých se týká výklad a potřebujeme na ně zaměřit pozornost.

Příklady použití

Odkazy do jiné části knihy

Zobrazit Zavřít

Obvykle se v elektronických dokumentech vyskytují odkazy a odskoky do kapitol podle obsahu. Promyšlenou strukturou odkazů na jakékoliv místo v knize lze vést studenta vlastní cestou.

Odkaz zde.

Testy

Zobrazit Zavřít

Prověření znalostí formou testu je osvědčenou praxí. Do elektronických knih vkládáme testy především z důvodu vlastního proveření znalostí studentem. Každá testová otázka bývá prolinkována s textem, ve kterém je obsaženo testované téma. Odkaz na tento text je zobrazen v případě špatně odpovězené otázky ("Chci vědět více"). Existuje několik forem testů a my využíváme napříkld:

Matematické, chemické vzorce

Zobrazit Zavřít

Pro zobrazení matematických a chemických vzorců využíváme speciální programy, takže jejich zápis odpovídá pravidlům běžně užívaným v učebnicích.

Otočné kartičky

Zobrazit Zavřít

Tento interaktivní prvek lze s výhodou využít tam, kde potřebujeme informaci skrýt a zobrazit později. Jako například učení slovíček napřed nakresleným obrázkem, pak v psané podobě.

StreetView

Zobrazit Zavřít

Virutální prohlídka

Zobrazit Zavřít
Demo kniha