Kondiční trénink III

Autor:
PhDr. Jan Cacek, Ph.D
Vydavatel:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
313,8 MB
Poslední aktualizace:
15.10.2020
ISBN:
978-80-88246-25-1

E-learningová studijní opora Řízení a plánování tréninku v bězích na střední a dlouhé trati byla vytvořena s cílem poskytnout modelový příklad pro řízení, plánování, periodizaci a evidenci tréninkové přípravy výkonnostních a vrcholových sportovců. Jako model posloužila příprava běžců na střední tratě (800 a 1500 m). Kurz je rozdělen do několika kapitol, které zahrnují základní informace o řízení tréninku, plánování tréninku, prostředcích a metodách tréninku, klasických i alternativních variantách periodizace tréninku. Text je doplněn o praktické příklady plánování, periodizace a evidence obecných i specifických ukazatelů zatížení u běžce na 1500 m ve vrcholové etapě sportovní přípravy.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS, Android mobile, iPhone