Kondiční trénink IV

Autor:
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Vydavatel:
Masarykova Univerzita Brno, 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2014
Verze knihy:
10
Poslední aktualizace::
11.07.2018
ISBN:
978-80-88246-19-0

Materiál Alternativní formy kondiční přípravy je jedním z inovativních prvků předmětu Kondiční trénink IV. Cvičení ve vodním prostředí je taková forma cvičení, které vyžívá přirozeného odporu a výtlaku vody a představuje nenásilnou, avšak účinnou formu fyzické zátěž, je to cvičení zaměřené na vytrvalost a sílu, správné drženi těla, aerobní kapacity pružnost kloubů a nervosvalovou koordinaci Předložený text umožní studentům získat poznatku z oblasti, jež je využitelná v tréninku prakticky všech sportovních odvětví, a to ať už jako jedna z možnosti kondiční přípravy, nebo jako forma rekondičního cvičení a kompenzace jednostranného zatížení v důsledku specializované přípravy. Po úspěšném absolvování předmětu Kondiční trénink IV bude student schopen:
• Interpretovat východiska kondičního tréninku ve sportovních hrách
• Sestavovat plány kondiční přípravy pro různé sportovní hry
• Hodnotit vhodnost vyberu kondičních prostředků pro sportovní hry
• Popsat základní aspekty jednostranné zátěže
• Navrhnout kompenzační a nekondiční cvičení ve sportovních hrách
• Sestavit vhodnou skladbu stravy a suplementů
• Popsat základní skupiny dopingovych látek a jejich vliv na výkon
• Inovace spočívá v zavedení nové specializace do studia UTV trenerství.

Zdarma

Pro čtení publikace si stáhněte aplikaci:

iPad, Android tablet, Windows desktop