Kondiční trénink IV

Autor:
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Vydavatel:
Masarykova Univerzita Brno, 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2014
Velikost knihy:
1002 MB
Poslední aktualizace:
05.12.2018
ISBN:
978-80-88246-19-0

Materiál Alternativní formy kondiční přípravy ve vodním prostředí je jedním z inovativních prvků předmětu Kondiční trénink IV. Cvičení ve vodním prostředí je taková forma cvičení, které využívá přirozeného odporu a vztlaku vody a představuje nenásilnou, avšak účinnou formu fyzické zátěže. Je to cvičení zaměřené na vytrvalost a sílu, správné držení těla, aerobní kapacitu, pružnost kloubů a nervosvalovou koordinaci. Předložený text umožní studentům získat poznatky z oblasti, jež je využitelná v tréninku prakticky všech sportovních odvětví, a to ať už jako jedna z možností kondiční přípravy, nebo jako forma rekondičního cvičení a kompenzace jednostranného zatížení v důsledku specializované přípravy.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS