Plavání II

Autor:
PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D.
Vydavatel:
Masarykova Univerzita Brno, 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Verze knihy:
9
Poslední aktualizace::
11.07.2018
ISBN:
978-80-88246-10-7

Předložený studijní materiály popisuje základní techniku plaveckých způsobů znak a motýlek. V odstavcích jednotlivých plaveckých způsobů jsou popsány i jednotlivé plavecké chyby. V textu je popsána také znaková kyvadlová obrátka a start. Text je dopiněn o videosekvence (videozáznamy) nad hladinou i pod hladinou. Vědomosti nabyté studiem tohoto materiálu můžete otestovat pomocí testové baterie.
Výuka je zaměřena na praktické zvládnut plaveckého způsobu motýlek. Dále studenti zdokonalují techniku ostatních plaveckých způsobů s využitím vztlakových sil a minimalizací odporu vodního prostředí. Plavecká cvičení jsou zaměřena především na vytrvalostní pojetí plavání. Osvojí si praktické dovednosti při záchraně tonoucího.

Zdarma

Pro čtení publikace si stáhněte aplikaci:

iPad, Android tablet, Windows desktop