Hydraulické a pneumatické mechanismy I.

Autor:
Josef Cerha
Vydavatel:
Technická univerzita v Liberci
Kategorie:
Rok vydání:
2016
Velikost knihy:
141,4 MB
Poslední aktualizace:
16.02.2021
ISBN:
978-80-7494-294-5

Prvá část textu je věnována přenosu energie v hydraulických i pneumatických mechanismech, základním zákonům, které se při přenosu energie uplatňují a jejich interpretaci s poukazem na elektrohydraulické analogie. Čtenář se zde seznámí se základními pojmy a veličinami, které umožňují snadnější pochopení principu činnosti tekutinových mechanismů, jejich částí a některých souvislostí a v neposlední řadě jejich kvantitativní a kvalitativní posouzení. Celou řadu odstavců v kap. 3 lze chápat jako příklady, v nichž jsou využívány znalosti z mechaniky tekutin a termomechaniky. V druhé části skript jsou pojednány hydraulické mechanismy. Kapitola čtvrtá je věnována výkonovým, řídicím a dalším prvkům: kapalinám, filtraci a filtrům, spojovacím částem atd. Pátá kapitola pojednává o řízení parametrů přenášeného výkonu, o zdrojích tlakové kapaliny, řízení tlaku a průtoku resp. řízení síly či momentu, řízení pohybové frekvence, změně smyslu pohybu a zastavení motorů s poukazem na typická řešení obvodů s konvenčními i proporcionálními prvky s vazbou na řídicí systémy.

50 Kč

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile