Počítače a programování - Pascal

Autor:
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.
Vydavatel:
Technická univerzita v Liberci
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
675,1 kB
Poslední aktualizace:
25.07.2018
ISBN:
978-80-7494-340-9

Předkládaný učební text je určen studentům 1. ročníku fakulty strojní v Liberci jako pomůcka a doplněk přednášek při studiu předmětu "Počítače a programování". Hlavní důraz je kladen na praktické zvládnutí programovacího jazyka TURBO PASCAL. Snahou je provést skripta ve formě studentům co nejbližší, a jsou proto opatřena značným počtem příkladů a obrázků obrazovky tak, jak se při práci na počítači zobrazí.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, Android tablet, Windows desktop