Vybrané kapitoly z metodologie

Autor:
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Vydavatel:
Masarykova univerzita, Brno 2012
Kategorie:
Rok vydání:
2012
Velikost knihy:
4,1 MB
Poslední aktualizace:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-5963-4

Předložený učební text nenahrazuje rozsáhlé učebnice metodologie, které jsou zmíněny v seznamu literatury. Jedná se o kompilaci mnoha zdrojů a mnoha autorů, ze kterých vybíráme stěžejní pasáže. Studijní text tak poukazuje na rozmanité přístupy k vědecké práci, resp. jejím základům. Zároveň přibližuje oblast metodologie zejména studentům sportovních fakult.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Windows desktop, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile