Sportovní terminologie - Házená

Autor:
Mgr. Eduard Hrazdíra, Mgr. Renáta Vychodilová, Mgr. Petr Žůrek
Kategorie:
Rok vydání:
2018
Velikost knihy:
636,8 MB
Poslední aktualizace::
30.03.2020
ISBN:
978-80-210-9037-8

Kniha je do konce června zdarma. Při zakoupení kterékoliv knihy Sportovní terminologie získáte knihu Základy terminologie sportu ZDARMA. Předkládaná interaktivní multimediální jazyková e-učebnice je výukovou pomůckou sestavenou s využitím moderních technologií, jejímž cílem je rozšíření jazykových znalostí v oblasti sportovní terminologie. Učebnice je zaměřena na procvičení a fixaci slovní zásoby vybraného sportu v anglickém/německém jazyce. Tuto moderní výukovou pomůcku lze využívat jak ve skupinové výuce na vysokých, středních a jazykových školách, tak i pro samostudium. Jednotlivé kapitoly učebnice cílí na obecné představení daného sportu, jeho pohybové dovednosti, herní činnosti a kombinace, sportovní zázemí a pravidla. Učebnice interaktivní formou procvičuje základní jazykové dovednosti, tedy čtení, poslech a psaní. V případě skupinové výuky také mluvení. Její zvládnutí rozšíří jazykovou vybavenost, což může případně zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce. Pro informace o možnostech zakoupení multilicencí pro školy nás kontaktujte na e-mailu mknihy@publi.cz.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, Android tablet, Windows desktop, macOS, Android mobile