Biomechanika v tělesné výchově a sportu : Atletika II.

Autor:
Tibor Slažanský
Vydavatel:
Technická univerzita v Liberci
Kategorie:
Rok vydání:
2018
Velikost knihy:
2,6 MB
Poslední aktualizace:
07.09.2018
ISBN:
978-80-7494-423-9

Učební text je určen studentům studijního programu Tělesná výchova a sport jako doplněk přednášek při studiu předmětu Biomechanika v tělesné výchově a sportu. Cílem bylo vytvoření jednoduchého a přehledného materiálu, který by v souhrnu poukázal na základní biomechanické aspekty vybraných pohybových činností. Při tvorbě textu vycházíme převážně z již publikovaných informací. Ve druhém díle k atletickým disciplínám je rozebrána problematika skoků.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, Android tablet, Windows desktop