Zdravotní tělesná výchova I. - Tělovýchovné chvilky s využitím židle a doprovodných říkanek

Autor:
Jana Bajzíková, Karina Skalová
Vydavatel:
Technická univerzita v Liberci
Kategorie:
Rok vydání:
2018
Velikost knihy:
2,4 MB
Poslední aktualizace:
04.01.2021
ISBN:
978-80-7494-450-5

Publikace se zabývá cvičením na židli, u židle. Cílem práce je vytvoření přehledného metodického materiálu, který zahrnuje cviky pro jednotlivé části kompenzačního cvičení. Spis dává nahlédnout do Rámcově vzdělávacího programu, poukazuje na potřebu zdravotní tělesné výchovy v mladším školním věku, rozebírá jednotlivé formy zdravotní tělesné výchovy a popisuje jednotlivé celky kompenzačního cvičení. Výsledný soubor předkládá 40 cviků na židli, u židle s možností doprovodných říkanek během jejich cvičení pro předškolní a mladší školní věk. Vzhledem k častému a dlouhodobému používání židle během každého dne jsou předložené cviky vhodné pro jakoukoliv věkovou kategorii i bez využití říkanek. Výběr cviků se dá vhodně kombinovat.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Windows desktop