Aplikace výzkumných metod v kinantropologii

Autor:
Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., a kolektiv autorů
Vydavatel:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
19,5 MB
Poslední aktualizace:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-6793-6

Předložená kolektivní monografie shrnuje příspěvky z různých oblastí výzkumu ve sportu, které mají – s výjimkou úvodního – charakter kvantitativníhovýzkumu. Příspěvky autorů převážně z Fakulty sportovních studií v Brně (autorka jednoho příspěvku je ze Strojnické fakulty STU v Bratislavě) poskytujezajímavý vhled do výzkumných aktivit v různých oblastech širokého vědního pole kinantropologie.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile