Kondiční trénink II

Author:
PhDr. Jan Cacek, Ph.D., Mgr. Lucia Němcová
Publisher:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
306,1 MB
Last update:
14.01.2019
ISBN:
978-80-88246-26-8

Posilování dětí a mládeže (core trénink) představuje moderní e-learningovou studijní oporu, která si klade za cíl přispět k prohloubení teoretických znalostí i praktických aplikací v silové přípravě stabilizátorů pánve a páteře u dětí. Kurz je rozdělen do tří kapitol. V první kapitole jsou studentům poskytnuty základní informace o faktorech, jež determinují svalovou sílu dětí a mládeže. Druhá část opory je věnována teoretickým východiskům rozvoje síly u různých věkových kategorií. Třetí kapitola umožňuje čtenáři pochopit důležitost posilování svalů core oblasti, přičemž oblast znalostní je doplněna o videoukázky stimulace svalů jádra u dětí různých věkových kategorií.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS, Android mobile