Kondiční trénink III

Author:
PhDr. Jan Cacek, Ph.D
Publisher:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
313,8 MB
Last update:
15.10.2020
ISBN:
978-80-88246-25-1

E-learningová studijní opora Řízení a plánování tréninku v bězích na střední a dlouhé trati byla vytvořena s cílem poskytnout modelový příklad pro řízení, plánování, periodizaci a evidenci tréninkové přípravy výkonnostních a vrcholových sportovců. Jako model posloužila příprava běžců na střední tratě (800 a 1500 m). Kurz je rozdělen do několika kapitol, které zahrnují základní informace o řízení tréninku, plánování tréninku, prostředcích a metodách tréninku, klasických i alternativních variantách periodizace tréninku. Text je doplněn o praktické příklady plánování, periodizace a evidence obecných i specifických ukazatelů zatížení u běžce na 1500 m ve vrcholové etapě sportovní přípravy.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS, Android mobile, iPhone