Didaktika gymnastiky a tance

Author:
Mgr. Lenka Svobodová
Publisher:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
654,1 MB
Last update:
14.01.2019

Předmět Didaktika gymnastiky a tance obsahuje souhrn didaktických poznatků o gymnastických druzích, sportech a tanečních disciplínách, které by měli studenti získat během výuky tohoto předmětu. Jedná se o předmět širokospektrální zahrnující vymezení základních pojmů, dělení gymnastiky, esteticko-koordinační podstatu gymnastiky a tance, základní pravidla sportovních disciplín, strukturální principy, didaktické postupy a metody gymnastických druhů a sportů a aktuální taneční trendy s využitím v tělovýchovně sportovním procesu. Inovace výukového materiálu spočívá v zachycení vývojových trendů gymnasticko-tanečních disciplín na základě vědeckých poznatků a tvorbě multimediálního učebního materiálu.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS, Android mobile