Didaktika basketbalu a volejbalu

Author:
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., PaedDr. Jaroslav Šamšula
Publisher:
Masarykova Univerzita Brno, 2017
Category:
Year of issue:
2014
Book size:
775,5 MB
Last update:
05.12.2018
ISBN:
978-80-88246-16-9

V těchto učebních textech a didaktických videoukázkách je kladen důraz na systematické, jednoduché a především srozumitelné objasnění základních priorit, zásad a zákonitostí při nácviku herních činností jednotlivce v basketbalu, či volejbalu. Učební texty představují základní teoretické a praktické informace pro úspěšné a kvalitní vzdělávání budoucích učitelských odborníků v basketbalu a volejbalu. Cílem předmětu Didaktika basketbalu a volejbalu je představit a vytvořit správné zásady ve vyučovacím procesu při výuce těchto sportovních her. Především pak pomoci zdokonalit vyučovací pokusy jednotlivých studentů s cílem dodržet základní didaktické principy, se zaměřením na využívání metodicko — organizačních forem. Součástí předmětu je porozumění činnosti rozhodčího v utkání.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS