Plavání II

Author:
PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D.
Publisher:
Masarykova Univerzita Brno, 2017
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
112,3 MB
Last update:
05.12.2018
ISBN:
978-80-88246-10-7

Předložený studijní materiály popisuje základní techniku plaveckých způsobů znak a motýlek. V odstavcích jednotlivých plaveckých způsobů jsou popsány i jednotlivé plavecké chyby. V textu je popsána také znaková kyvadlová obrátka a start. Text je dopiněn o videosekvence (videozáznamy) nad hladinou i pod hladinou. Vědomosti nabyté studiem tohoto materiálu můžete otestovat pomocí testové baterie. Výuka je zaměřena na praktické zvládnut plaveckého způsobu motýlek. Dále studenti zdokonalují techniku ostatních plaveckých způsobů s využitím vztlakových sil a minimalizací odporu vodního prostředí. Plavecká cvičení jsou zaměřena především na vytrvalostní pojetí plavání. Osvojí si praktické dovednosti při záchraně tonoucího.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS