Textový procesor Microsoft Word 2016

Author:
Topolová, Kubálek, Kubálková
Publisher:
Nakladatelství Oeconomica
Category:
Year of issue:
2018
Book size:
9,5 MB
Last update:
27.01.2021
ISBN:
978-80-245-2198-5

Publikace obsahuje výklad práce s textovým editorem Word verze 2016 prostřednictvím případové studie fiktivní firmy Encián. V publikaci je popsána většina funkcí Wordu. Je určena především pro studenty manažerské informatiky na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, iPhone, macOS, Android mobile, Windows desktop