Hydraulické a pneumatické mechanismy I.

Author:
Josef Cerha
Publisher:
Technická univerzita v Liberci
Category:
Year of issue:
2016
Book size:
141,4 MB
Last update::
14.03.2019
ISBN:
978-80-7494-294-5

Prvá část textu je věnována přenosu energie v hydraulických i pneumatických
mechanismech, základním zákonům, které se při přenosu energie uplatňují a jejich
interpretaci s poukazem na elektrohydraulické analogie. Čtenář se zde seznámí se základními pojmy a veličinami, které umožňují snadnější pochopení principu činnosti tekutinových mechanismů, jejich částí a některých souvislostí a v neposlední řadě jejich kvantitativní a kvalitativní posouzení. Celou řadu odstavců v kap. 3 lze chápat jako příklady, v nichž jsou využívány znalosti z mechaniky tekutin a termomechaniky.
V druhé části skript jsou pojednány hydraulické mechanismy. Kapitola čtvrtá je věnována výkonovým, řídicím a dalším prvkům: kapalinám, filtraci a filtrům, spojovacím částem atd. Pátá kapitola pojednává o řízení parametrů přenášeného výkonu, o zdrojích tlakové kapaliny, řízení tlaku a průtoku resp. řízení síly či momentu, řízení pohybové frekvence, změně smyslu pohybu a zastavení motorů s poukazem na typická řešení obvodů s konvenčními i proporcionálními prvky s vazbou na řídicí systémy.

50 Kč
Buy

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS