Antropomotorika

Author:
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D., doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.
Publisher:
Katedra kineziologie, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
150,6 MB
Last update:
28.11.2018
ISBN:
000-00-000-0000-0

Publikace představuje detailní a inovovaný pohled na vybrané kapitoly antropomotoriky. Je určena nejenom pro vzdělávání studentů v doktorských oborech se zaměřením na kinantropologické vědy. Svým rozsahem pokrývá oblast tří vybraných oblastí antropomotoriky (ontogeneze motoriky, motorické učení a produkce pohybových programů), do kterých přináší rozšířené poznatky, a umožňuje tak prohloubit učivo, jež je studentům prezentováno v bakalářských a magisterských programech. Materiál navazuje na již existující skripta Vybrané kapitoly z antropomotoriky a Antropomotorika pro magisterský program Tělesná výchova a sport, vydané na FSpS MU.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile