Automatizace pro střední školy

Category:
Year of issue:
2017
Book size:
142,6 MB
Last update:
11.10.2019
ISBN:
978-80-88246-39-8

Hromadné objednávky žáků (nad počet 10 ks) nám sdělte předem s připojeným seznamem e-mailových adres na info@publi.cz. Hromadné licence se prodávají po 200,- Kč /licenci. Do rukou se Vám dostala e-učebnice „Automatizace“ pro střední odborné školy technického zaměření ČR. Úkolem učebnice je podat srozumitelnou formou základy teorie automatizace, poukázat řešenými příklady na aplikační možnosti s využitím současných prostředků automatizace. Výběr a členění kapitol byl stanoven na základě zkušeností a poskytuje informace v rámci nejen automatizace ale i mechatroniky. Věnujeme se automatickému ovládání a řízení, popisu soustav, regulátorům, snímačům, řídícím systémům a základům robotiky. Nemáme ambice, a ani není v silách autorského kolektivu, zobrazit všechny znalosti z automatizace a příbuzných oborů vhodných pro střední školy. V textech jsou interaktivní odkazy na doplňující informace. Nespornou výhodou našeho učebního materiálu je jeho interaktivita v rámci doplňujících testů se zpětnými odkazy na teoretické základy. E-učebnici průběžně inovujeme autorským kolektivem. Obohacujeme knihu o ukázky videí, odkazy na dodavatele automatizační techniky a automatizačních prostředků a hlavně o řešené laboratorní úlohy s návaznosti na předem uvedenou teorii. Závěrem uvádíme nabídky práce pro absolventy středních odborných technických škol od významných firmem působících v oblasti automatizace.

220 Kč

Download application for reading publication:

iPad, macOS, Android tablet, Windows desktop, iPhone, Android mobile