Aplikovaná antropomotorika I

Author:
PhDr. Radek Vobr, Ph.D., a kolektiv autorů
Publisher:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
209 MB
Last update:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-6032-6

Antropomotorika patří ke stěžejním předmětům v rámci vzdělávání v oblasti tělesné výchovy a sportu. Jedná se o vědu interdisciplinární využívající metod příbuzných věd pro studium vývoje pohybových schopností, tělesného složení a tělesných typů v průběhu ontogeneze člověka.Tato oborová monografie vznikla za podpory Evropských fondů a to v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Jedním z těchto projektů byl schválen i projekt Spolupráce v kinantropologii, jehož cílem bylo, mimo jiné, podpořit vznik 24 takovýchto monografií, které jsou v podstatě souborem dílčích prací autorů jednotlivých kapitol. Jsou zde tedy souhrnně prezentovány dílčí výsledky výzkumů z oblasti Antropomotoriky.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Windows desktop, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile