Rodinné podnikání: Finanční modul

Author:
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., Ing. Zuzana Horčičková
Publisher:
Technická univerzita v Liberci
Category:
Year of issue:
2017, Cena publikace: 55,- včetně DPH
Book size:
2,6 MB
Last update:
04.01.2021
ISBN:
978-80-7494-376-8

Zajištění vitality či prosperity obchodního podniku vymezeného jako rodinný podnik není v současných náročných podmínkách zesilujícího konkurenčního prostředí jednonuchou záležitostí. Udržovat tuto vitalitu a další úspěšný rozvoj je právě pro rodinný typ podniku náročnějším zadáním. Proč právě v tomto případě? Rodinné firmy prokazují jednak vyšší schopnost vitálního vývoje a udržování stavu firmy v dobré kondici, na straně druhé však často vynaloží na toto udržení firmy více úsilí, prostředků či dokonce jistých obětí. Tyto v obchodních firmách díky větší anonymitě podnikání nejsou chápány jako relevantní. tento fakt vyplývá již ze samotného přístupu k cílům podniku. Finanční a socioemocionální pojetí přístupu k cíli, která se v rodinných podnicích mísí.

55 Kč
Buy Read

Download application for reading publication:

iPad, iPhone, Android tablet, Windows desktop, macOS