Rodinné podnikání: Manažerský modul

Author:
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph. D., Ing. Magdalena Zbránková, Ph. D.
Publisher:
Technická univerzita v Liberci
Category:
Year of issue:
2017, Cena publikace: 55,- včetně DPH
Book size:
2,5 MB
Last update:
04.01.2021
ISBN:
978-80-7494-372-0

Publikace obsahuje základní informace související s rodinným podnikáním z hlediska managementu. Téma je velice obsáhlé, proto si publikace klade za cíl poskytnout základní vodítko v problematice managementu rodinných podniků. Seznam zdrojů uvedených na konci publikace je možné použít k hlubšímu studiu.

55 Kč
Buy Read

Download application for reading publication:

iPad, iPhone, Android tablet, Windows desktop, macOS