Výzkum ve sportovním tréninku I

Author:
PhDr. Roman Vala, Ph.D., a kolektiv autorů
Publisher:
Masarykova Univerzita Brno, 2017
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
33 MB
Last update:
11.03.2019
ISBN:
978-80-210-6192-7

Předkládaná monografie by měla sloužit trenérům, učitelům, metodikům, studentům i sportovcům k prohloubení znalostí z oblasti sportovního tréninku. Díky svému obsahu není určena pouze pro vybraný sport či pro jednu sportovní úroveň. V první části monografie přinášíme poznatky z tréninku vrcholného sportu (konkrétně házené, basketbalu a fotbalu), navazující část je zaměřena na výzkum prováděný studentů vysokých škol a v poslední části se mohou čtenáři seznámit s poznatky pro tréninkový proces klasického tance a také s poměrně neznámým sportem - freestylem na divoké řece. Vztah mezi zápasovým zatížením ve sportovních hrách a zatížením hráčů v tréninkovém procesu se stává stále aktuálnější, a také proto jsou v první části monografie prezentovány poznatky o zatížení hráčů sportovních her na vrcholné úrovni. Při zatížení jako adaptačním podnětu očekáváme tréninkový efekt. V některých sportovních hrách, jako je např. házená, je stav studií zaměřených na řešení tohoto vztahu stále nedostatečný (1. kapitola), zatímco v dalších příspěvcích zaměřených na fotbal, resp. na basketbal (čtvrtá kapitola) se snažíme především o rozšíření poznatků z této oblasti.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile