Antropomotorika

Author:
PhDr. Radek Vobr, Ph.D
Publisher:
Masarykova univerzita, Brno 2013
Category:
Year of issue:
2013
Book size:
32,4 MB
Last update:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-6284-9

Antropomotorika je věda zabývající se vztahem mezi tělesnou stavbou a motorickými projevy člověka. Tyto vztahy zkoumá buď staticky nebo v dynamické závislosti na jeho ontogenetickém či fylogenetickém vývoji.Oblasti zkoumání:Teoretické aspekty tělesných cvičení.Teorie pohybových schopností a dovedností.Ontogeneze a fylogeneze lidské motoriky.Motorická a somatická metrologie.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile