Biomechanika v tělesné výchově a sportu : Atletika I.

Author:
Tibor Slažanský
Publisher:
Technická univerzita v Liberci
Category:
Year of issue:
2018
Book size:
1,4 MB
Last update:
04.01.2021
ISBN:
978-80-7494-409-3

Učební text je určen studentům studijního programu Tělesná výchova a sport jako doplněk přednášek při studiu předmětu Biomechanika v tělesné výchově a sportu. Cílem bylo vytvoření jednoduchého a přehledného materiálu, který by v souhrnu poukázal na základní biomechanické aspekty vybraných pohybových činností. Při tvorbě textu vycházíme převážně z již publikovaných informací. V prvním díle k atletickým disciplínám je rozebrána problematika běhů.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, iPhone, Android tablet, Windows desktop, macOS