Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy II

Author:
Mgr. Štěpán Vrubl, a kolektiv autorů
Publisher:
Masarykova Univerzita, Brno 2013
Category:
Year of issue:
2013
Book size:
341,7 MB
Last update:
11.07.2018
ISBN:
978-80-210-6321-1

Jednotlivé kapitoly v této monografii přispívají k porozumění a rozvoji pojmů jako výchova, myšlení, terapie pohybovou aktivitou atp. Úvodní část je věnována kritickému a tvořivému myšlení v edukačním procesu a tvořivosti jako celku. Jde například o přístup pedagogů k vyučovacímu procesu, nebo také o přístup jedinců k samotné edukaci. Další část monografie je zaměřená na speciální metodu (terapii) použitou jako prostředek pohybové aktivity osob s tělesným posliženim. Cílem předkládané studie bylo ověřit vliv programu plavecké výuky s prvky Halliwickova konceptu na subjektivní prožitky a stavy osobnosti a míru úzkosti osob s tělesným postižením. Dílčím clem bylo sledování vybraných psychických stavů a obecných ukazatelů subjektivních psychických prožitků a stavů. Monografii uzavírají kapitoly, které se věnují edukačním cílům v oblasti tělesné výchovy a sportu. Jde o zjištění stavu výuky lyžování a snowboardingu na základních školách a zájmu o danou činnost a analýzu psychickým stavů fotbalových rozhodčích s náhledem na tlak profesionálního sportu dnešní doby. Cílem edukace, tvořivosti a výchovných metod jako celku je formovat osobnost jedince s ohledem na aktuální stav, vývoj a budoucí podnět osobnosti.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop