Výzkum v sociologii sportu II

Author:
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D., a kolektiv autorů
Publisher:
Masarykova Univerzita, Brno 2013
Category:
Year of issue:
2013
Book size:
6,9 MB
Last update:
11.07.2018
ISBN:
978-80-210-6541-3

Předložená monografie představuje výzkumy s tématy, jak ovlivňuje sport a pohybové aktivity naše životy, a naopak jak ovlivňujeme my svět sportu. V prvních předložených příspěvcích byly sledovány různé oblasti vrcholového sportu — sportovní prostředí bylo vždy ovlivněno jak politickým, tak i hospodářským a kulturním vývojem společnosti. jeho změny v posledních 24 letech a dopady těchto změn na výsledky našich sportovních reprezentantů a také problematika postoje společnosti k osobnostem vrcholového sportu z pohledu sociologického. Dosažené sportovní výsledky našich sportovců nejsou pouze výsledkem jejich osobní sportovní přípravy, ale také toho, jakým způsobem zasahuje do celého systému přípravy našich nejlepších sportovců stát. Vliv státu, resp. resortů Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a MŠMT, na tyto výsledky je obrovský, od péče o mladé talenty až po zdravotní a finanční podporu sportovců.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop