Výzkum ve sportovním tréninku V

Author:
Mgr. Petr Požárek, a kolektiv autorů
Publisher:
Masarykova Univerzita Brno, 2014
Category:
Year of issue:
2014
Book size:
5,4 MB
Last update:
11.03.2019
ISBN:
978-80-210-6666-3

Obsah sportovního tréninku představují jednotlivé klíčové oblasti — složku sportovního tréninku. Kondiční složka je obecně zaměřená na rozvoj pohybových schopností. Technická složka se zaměřuje na osvojování pohybových dovedností prostřednictvím motorického učení. Taktická složka je zaměřená na osvojeni a následná rozvoj účelného vedeni sportovního tréninku. Psychologická složka je zaměřená na kultivaci osobnosti sportovce, v našem případě fotbalových rozhodčích. Jednotlivé složky sportovního tréninku mohou být chápány jako faktory sportovního výkonu, které mají logickou strukturu, a proto je zde řadíme do čtyř kapitol. Kapitola 1: Studie sledovala vliv fyzické aktivity na tělesnou hmotnost u čtyř skupin populace: ůředníků, studentů, hasičů a vojáků. Kapitola 2: Tato studie porovnává naměřené hodnoty bioimpendanční analýzy u mužů a žen. Kapitola 3: Charakterizuje a analyzuje účinnost desetitýdenního kondičního funkčního •australského" tréninku (dále FAT} mimo ledovou plochu. Kapitola 4: Zaměřená na výzkumné šetření, uskutečněné na základních školách, které pomocí dotazníků hledalo odpovědď, zda učitelé tělesné výchovy znají metody aktivního učeni a které z vybraných metod uplatňují ve svých hodinách Předkládaná monografie by měla sloužit trenérům, učitelům, metodikům, studentům a sportovcům k prohloubení znalostí o sportovního tréninku.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile