Aplikace výzkumných metod v kinantropologii

Author:
Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., a kolektiv autorů
Publisher:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
19,5 MB
Last update:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-6793-6

Předložená kolektivní monografie shrnuje příspěvky z různých oblastí výzkumu ve sportu, které mají – s výjimkou úvodního – charakter kvantitativníhovýzkumu. Příspěvky autorů převážně z Fakulty sportovních studií v Brně (autorka jednoho příspěvku je ze Strojnické fakulty STU v Bratislavě) poskytujezajímavý vhled do výzkumných aktivit v různých oblastech širokého vědního pole kinantropologie.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile