Management sportu, teorie, případové studie, kvalita

Author:
Ing. Jana Nová, PhD., MBA
Publisher:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
3,8 MB
Last update:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-6780-6

Monografie je rozdělená do tří kapitol.První a nejobsáhlejší kapitola se věnuje postavení managementu sportu jako specifického studijního a vědního oboru. Druhá kapitola monografie je věnována diskuzi k tématice využívání případových studií ve výuce managementu sportu v návaznosti na specifické črty generace Y. Třetí kapitola se věnuje tématu, které souvisí s problematikou zavádění systémů kvality ve sportovních organizacích.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS, Android mobile