Chirurgie

Author:
Miroslav Ryska a kol.
Publisher:
Code Creator
Category:
Year of issue:
2019
Book size:
63,1 MB
Last update:
12.02.2021
ISBN:
978-80-88246-46-6

Multimediální učebnice Chirurgie ve formě e-book je dílem celé řady kliniků i odborníků teoretických oborů. Obsahuje celou řadu informací a nehledě na to, že je určena především studentům ošetřovatelství bakalářského a magisterského studia, nevylučuje možnost využití i pro posluchače všeobecného lékařství. V současné době jsou, až na výjimky, pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu ošetřovatelství k dispozici texty učebnic starší 10 let. Obor se však nejen rozvíjí, ale mění se i v celé řadě případů také jeho postavení.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows desktop