Atletika I

Author:
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.
Publisher:
Masarykova Univerzita, Brno 2017
Category:
Year of issue:
2014
Book size:
394,8 MB
Last update:
05.12.2018
ISBN:
978-80-88246-29-9

Tato e-learningová učebnice je pokračováním e-učebnice Základy atletiky. Měla by poskytnout podrobné informace o atletických disciplínách skoku vysokém a vrhu koulí, jejich technice, pravidlech a zásadách a rovněž o bezpečnosti při organizaci hodiny. Studenti získají znalosti atletických pravidel v rozsahu potřebném pro organizaci a rozhodování školních soutěží ve vrhačských a skokanských disciplínách. Po úspěšném absolvování předmětu "Atletika I" bude student schopen: ovládat správnou techniku překážkového běhu, ovládat základy techniky skoku do výšky flopem a vrhu koulí zádovým způsobem, prokázat zvládnutí základních pravidel probíraných atletických disciplín, rozcvičení a organizace hodiny.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS