Atletika II

Author:
PaedDr. Josef Michálek, CSc.
Publisher:
Masarykova Univerzita, 2017
Category:
Year of issue:
2014
Book size:
1,2 GB
Last update:
05.12.2018
ISBN:
978-80-88246-28-2

Předložený materiál se věnuje problematice švihového a šlapavého způsobu běhu a nácviku startů. Další pozornost je věnována štafetovému a překážkovému běhu a sportovní chůzi. U běžeckých disciplín na střední a dlouhé tratě jsou uvedeny základní metabolické, fyziologické a biochemické faktory. Po úspěšném absolvování předmětu Atletika II bude student schopen prokázat znalosti techniky a pravidel překážkových běhů, skoku do dálky a do výšky, vrhu koulí a běhů na střední trati, ovládat správnou techniku přeběhu překážek, vrhu koulí zádovým způsobem, skoku do výšky flopem a skoku do dálky skrřným nebo závěsným způsobem, analyzovat (a kriticky vyhodnocovat) nejčastěji se vyskytující chyby v technice provedení výše jmenovaných disciplín formou rychlé zpětné analýzy (software Dartfish), absolvovat atletický víceboj na požadované výkonnostní úrovni.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS