PUBLI DOKUMENTY

Při distribuci lze v současné chvíli pracovat se dvěma tipy formátů: interaktivní dokumentem a PDF.

INTERAKTIVNÍ DOKUMENT

Umí nabídnout všestranné využití systému. Je responzivní a obsah dokumentu se kvalitně zobrazí na velkém displeji počítače, stejně jako na malém displeji chytrého telefonu. V dokumentu lze nastavit vlastnosti (font a velikost textu, pozadí) a umožňuje práci s obsahem (podtrhávání, psaní poznámek, výtah, vyhledávání,…).

Možnost obohacení textu interaktivními prvky ocení zákazník, který využije efektivní, rychlý, názorný a v neposlední řadě zajímavý přenos informace k uživateli. Jeho atraktivitu zvyšují vložené animace, fotogalerie, výpočty, ale i dotazníky, testy, ankety,...

Dokument samotný je schopen interakce mezi uživatelem a zákazníkem. Proto je ideální platformou pro oboustrannou komunikaci. Lze jej efektivně využít v oblasti e-learningu, marketingu i komunikaci s uživateli. Užitečnou pomůckou může být checklist v servisním manuálu.

Ochrana šifrováním spolu se zákazem možnosti kopírování ochrání dokument proti zneužití.

Dokument se programuje podle potřeby a zadání zákazníka.

PDF

PDF – jedná se o běžný typ dokumentu. Obvykle si ho vytváří a publikuje administrátor zákazníka. Je chráněn proti kopírování, nelze jej ze čtečky přeposílat a distribuovat dál. Je šifrovaný.

VLASTNOSTI

S obsahem lze pracovat i v terénu bez přístupu k internetu. Dokument stažený do softwarové čtečky v zařízení poskytuje veškerý obsah a funkce nezávisle připojení k síti.

Jednoduchá aktualizace dokumentů s automatickým upozorněním uživatele poskytuje komfort obvyklý ve světě moderních mobilních technologií.

Dokumenty pod správou administrátora jsou ve čtečkách přístupné bez omezení nebo časově omezené.

Volně dostupné dokumenty lze číst ve čtečkách a internetových prohlížečích i bez nutnosti registrace.

Dokumenty lze rychle aktualizovat, informace se on-line objeví ve čtečkách.

Z důvodu bezpečnosti a ochrany jsou dokumenty ve čtečkách šifrovány.

Kam s nimi?

Pomocí Publi můžete sdílet veškeré publikace napříč podnikem, větší organizací nebo dokonce státní organizací, případně vzájemně sdílet mezi nimi. Dokumentem kromě knih, periodik mohou být standardy (normy), technická dokumentace, návody, vzory, bulletiny, zákony, základní řády, směrnice, rozkazy a nařízení, které bezpečně doručíte komukoliv chcete. Dotyčný si je může přečíst odkud bude chtít nebo odkud mu to dovolíte.