Číst

Vydavatel: Masarykova Univerzita, Brno 2017

Kategorie: Sport

Rok vydání: 2014

Velikost knihy: 567,98 MB

ISBN: 978-80-88246-17-6

Poslední aktualizace: 12. 6. 2018

Formát knihy: mKniha

Atletika III

Autor:
PaedDr. Josef Michálek, CSc.

Předložený materiál obsahuje základní pravidla, která se uplatňují při atletických závodech ve víceboji. Studenti FSpSMU absolvují víceboj, jenž se skládá z následujících disciplín: překážkový běh 110m — muži, 100m — ženy, skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky a běh na 1500m — muži, 800m — ženy. Pozornost je rovněž věnována didaktickému postupu při tréninku a nácviku techniky výše uvedených atletických disciplín. Po úspěšném absolvování předmětu "Atletika III" bude student schopen: prokázat znalosti techniky překážkových běhů, skoku do dálky a do výšky, vrhu koulí a běhů na střední trati, ovládat správnou techniku přeběhu překážek, vrhu koulí zádovým způsobem, skoku do výšky Hopem a skoku do dálky krokem nebo závěsným způsobem, analyzovat (a kriticky vyhodnocovat) nejčastěji se vyskytující chyby v technice provedení výše jmenovaných disciplín, absolvovat atletický víceboj na požadované výkonnostní úrovni, schopni prokázat znalost pravidel a organizace atletických vícebojů.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.