Oponenti: RNDr. Radko Dorazil
RNDr. Ladislav Bank

Socha na obálce: Jan Dostál
Běžec, kombinace svařovaného železa a mosazi, výška 60 cm, rok vzniku 2013, ve vlastnictví Fakulty tělesné kultury

Autoři: Pavel Háp, Soňa Formánková, Taťána Bank-Navrátíková, Radim Weisser, Rudolf Rozsypal, Jiří Buben, Karel Hůlka, Jaroslav Krumpolc, Pavel Skula


Tato publikace byla vydána v rámci projektu „Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU“, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0169. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní popř. trestněprávní odpovědnost.© Pavel Háp, Soňa Formánková, Taťána Bank-Navrátíková, Radim Weisser, Rudolf Rozsypal, Jiří Buben, Karel Hůlka, Jaroslav Krumpolc, Pavel Skula, 2014
Fotografie © Tomáš Loutocký (foto na obálce), 2013
© Univerzita Palackého v Olomouci, 2014ISBN 978-80-244-4373-7 (e-kniha)