Impresum

Název díla: Nové trendy v elektronických komunikacích
PLC, BPL – Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv

Autor: Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

Zpracovalo: České vysoké učení technické v Praze

Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6

Počet stran: 49


INOVACE, PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A ATRAKTIVITA VE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH PRO VOŠ


Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


http://ipzavos.sssep9.cz