Galerie fyziků

Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858 – 1947)

Obr. 62 Max Karl Ernst Ludwig Planck

Německý fyzik, zakladatel kvantové teorie. Pomocí hypotézy o kvantování energie se mu podařilo popsat a vysvětlit tepelné záření těles.

Niels Henrik David Bohr (1885 – 1962)

Obr. 63 Niels Henrik David Bohr

Dánský fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové fyziky. Upravil planetární model atomu zavedením povolených drah, na kterých elektrony nevyzařují energii. V roce 1975 mu byla udělena Nobelova cena za objev vztahů mezi pohybem jádra a pohybem částic v něm a za rozvoj teorie struktury atomových jader.

Arthur Holly Compton (1892 – 1962)

Obr. 64 Arthur Holly Compton

Americký fyzik, pozoroval a vysvětlil rozptyl rentgenového záření na volných elektronech. Výsledky jeho experimentů ukázaly, že elektromagnetické záření má zároveň vlnové i částicové vlastnosti.

Albert Einstein (1879 – 1955)

Obr. 65 Albert Einstein

Německý fyzik, autor teorie relativity. V roce 1921 získal Nobelovu cenu za fyziku za vysvětlení fotoefektu a za rozvoj teoretické fyziky.

Enrico Fermi (1901 – 1954)

Obr. 66 Enrico Fermi

Italský fyzik, v roce 1942 sestavil a spustil první jaderný reaktor ve sportovní hale Chicagské univerzity. V roce 1938 získal Nobelovu cenu za fyziku za objev jaderných reakcí způsobených pomalými neutrony.

Antoine Henri Becquerel (1852 – 1908)

Obr. 67 Antoine Henri Becquerel

Francouzský fyzik, objevitel radioaktivity. Objevil neviditelné záření vycházející z uranové horniny.

Wilhelm Conrad Roentgen (1845 – 1923)

Obr. 68

Obr. 69 Wilhelm Conrad Roentgen

Německý fyzik, Objevil paprsky X, které později byly pojmenovány jeho jménem. Pomocí paprsků X vyfotografoval kostru ruky své manželky.

Marie Curie (1867 – 1934)

Obr. 70 Marie Curie

Polská fyzička, objevila dva nové radioaktivní prvky – radium a polonium.Tyto prvky získala z rudy zvané smolinec, kterou si nechala dovézt z českého Jáchymova.

Ernest Rutherford (1871 – 1937)

Obr. 71 Ernest Rutherford

Anglický fyzik, v roce 1911 proměřil, jak se odchylují částice alfa při průchodu zlatou folií a zjistil, že atom se skládá z velmi malého jádra a velkého obalu.

Paul Adrien Maurice Dirac (1902 – 1984)

Obr. 72 Paul Adrien Maurice Dirac

Anglický fyzik, v roce 1933 získal Nobelovu cenu za svou práci v kvantové fyzice. Předpověděl existenci antičástic.

Otto Hahn (1879 – 1968)

Obr. 73 Otto Hahn

Německý fyzik, jako první v roce 1938 ostřelováním neutrony rozdělil jádro uranu na dvě přibližně stejné části.

Ernest Orlando Lawrence (1901 – 1958)

Obr. 74 Ernest Orlando Lawrence

Americký fyzik, postavil první kruhový urychlovač částic – cyklotron, který urychloval protony na rychlost dostatečnou k rozštěpení atomového jádra.