02

AKTIVNÍ PRVKY 1.

Charakteristika aktivních prvků:
 • v obvodu se chovají jako zdroj (zesilovač)
 • jejich vlastnosti jsou, díky změně napětí nebo proudu, měnitelné
Základní druhy aktivních prvků:
 • dioda (diode)
 • tranzistor (transistor)
 • tyristor (thyristor)
 • triak (triac)

DIODA:

 • elektrotechnická součástka
 • dvě elektrody - anoda, katoda
 • široké použití v elektrotechnice
Základní značka: anoda katoda

Základní druhy diod:
 • hrotová dioda (nejstarší typ diody - základ krystalky)
 • usměrňovací - polovodičová dioda (založena na přechodu P-N)
 • LED dioda (při průchodu proudu v propustném směru způsobí vydávání světelného záření)
 • Zenerova dioda (v závěrném směru dochází při napětí několika voltů k nedestruktivnímu zenerovu průrazu, díky tomu může fungovat jako stabilizátor napětí)
 • Schottkyho dioda (přechod kov-polovodič, nikoli přechod P-N)
 • fotodioda (dopadající světlo či jiné záření způsobí zvýšení vodivosti nebo napětí)
 • kapacitní dioda - varikap (napětím řízený lineární kondenzátor, používá se v ladících obvodech)

Vlastnosti diod:

Ve střídavém elektrickém poli propouští napětí pouze jedním směrem.

Propustný směr:
 • na anodě je kladnější napětí než na katodě
 • se zvyšujícím se napětím začne proud prudce růst, pokud není omezen dalšími obvodovými prvky dojde k destrukci diody
Závěrný směr:
 • na anodě je zápornější napětí než na katodě
 • diodou protéká jen minimální proud (μA)
 • dioda nevede do okamžiku při kterém začne proud prudce růst a dochází k destrukci diody

Použití diod:

 • usměrňovače napětí

 • LED
  • optické myši
  • kontrolky přístrojů
  • reflektory
  • projekční plochy
 • Zenerova dioda
  • vyrovnávání průběhu napětí ve stabilizačních obvodech
 • Fotodioda
  • IRED snímače dálkových ovladačů
  • fotobuňky
  • luxmetry a expozimetry
 • Schottkyho dioda
  • rychlé spínací obvody ve výpočetní technice
  • radarová zařízení
  • usměrnění malých napětí s vysokou frekvencí - až do desítek GHz
 • Varikap
  • ladící obvody - televize, rádio

Obrazová příloha

obr. 1 PIN fotodioda Osram Components BPX 61, TO-39, vyz.úhel ± 55°, 400-1100 nm ..

obr. 2 LED dioda - popis

obr. 3 LED diody

obr. 4 Infra LED diody

obr. 5 Standardní diodaOtázky:

Popište princip diody.

Vyjmenujte druhy diod.

Pojmenujte schematické značky diod:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kde se setkáváme s diodami?

Nakreslete Graetzův můstek.

Média:


Obr. 1 PIN fotodioda Osram Components BPX 61, TO-39, vyz.úhel ± 55°, 400-1100 nm. Dostupné z: https://www.puhy.cz/pin-fotodioda-osram-components-bpx-61-to-39-vyz-uhel-55-400-1100-nm-85261.html

Obr. 2 LED dioda - popis. Dostupné z: http://eshop.ledsolution.cz/led-diody-technicke-udaje

Obr. 3 LED diody. Dostupné z: http://petr-kubac.blog.cz/1403/vidlakovo-elektro-71-svitive-diody-2

Obr. 4 Infra LED diody. Dostupné z: https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSifO-l-bNAhUJVhoKHQMuA0MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdanyk.cz%2Finfra_ovladani.html&psig=AFQjCNHKPvAAEjoAM6-Kgq6Zps1Xc5qFdg&ust=1468146878708408

Obr. 5 Standardní dioda. Dostupné z: https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5rsX5lubNAhXLvRoKHZy5BdcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Foko.yin.cz%2F30%2Fdioda%2F&psig=AFQjCNHyd4cZy2QeW1To-MFVyHXUgg-jCg&ust=1468146739398477