Read extract Buy for 220 CZK

Publisher: Akropolis

Category: Languages

Release date: 2022

Book size: 75,93 MB

ISBN: 978-80-7470-428-4

Last update: 11. 5. 2022

Book format: PDF

Čeština expres 2 (ukrajinská)

Author:
Lída Holá, Pavla Bořilová

Čeština expres 2 (úroveň A1/2) představuje druhou část čtyřdílného kurzu „češtiny pro přežití“ a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. Je vhodná pro základní seznámení s jazykem, krátkodobé kurzy a studenty češtiny jako druhého jazyka, žijící v ČR. E-verze Publi zpřístupňuje PDF verzi učebnice. Více info na www.czechstepbystep.cz.


Чеська мова експрес 2 (рівень А1/2) є другою частиною курсу «чеської мови для виживання», який складається з чотирьох частин. Підручник призначений початківцям, котрі хочуть швидко досягти мовного рівня А1. Він придатний для базового ознайомлення з мовою, для короткострокових курсів, а також для тих, хто живе в ЧР і вивчає чеську мову як другу. Електронна версія Publi робить доступною PDF-версію підручника. Більше інформації на www.czechstepbystep.cz.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms