Read extract Buy for 160 CZK Buy as a gift for 160 CZK

Publisher: Masarykova univerzita

Category: eMUNI

Release date: 2023

Book size: 4,23 MB

ISBN: 978-80-280-0042-4

Last update: 26. 7. 2023

Book format: PDF

Anatomická pitva - protokoly

Author:
Kateřina Vymazalová, Lucie Kubíčková a kolektiv autorů

Skripta jsou určena jako protokoly pro pitevní cvičení. Budou obsahovat pracovní listy pro jednotlivé preparované anatomické krajiny. Umožní studentům zaznamenat stávající stav pitvané krajiny včetně případných variet a získat tak ucelený obraz a lepší orientaci v dané krajině. Skripta mohou posloužit pro zkvalitnění přípravy studentů na praktická přezkoušení, která jsou součástí závěrečné zkoušky z anatomie.The textbook is intended as protocols for the dissection course. It will contain worksheets for each dissected anatomical region. It will enable students to record the current state of the dissected region, including any variations, and thus obtain a comprehensive picture and better orientation in the region. The textbook can be used to improve the preparation of students for practical examinations, which are part of the final anatomy exam.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms