Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON College, a. s.

Kategorie: Univerzity a vysoké školy

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 5,64 MB

ISBN: 978-80-87325-53-7

Poslední aktualizace: 27. 9. 2023

Formát knihy: mKniha

Metody manažerského rozhodování

Autor:
Lukáš Mazánek

Cílem předmětu studia je seznámit studenty s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů ve veřejném i soukromém sektoru, získat poznatky o rozhodovacích procesech a jejich struktuře, seznámit s uplatňováním principů týmové práce a volbu stylu rozhodování, vysvětlit základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, popsat management rizika. V neposlední řadě pak rozvíjet schopnosti tvorby a aplikace teoretických poznatků v souladu se zásadami kritického myšlení.Předmět navazuje na znalosti podnikového managementu a jeho základní funkce a prvky (plánování, organizování, stimulace a kontrola). Dále je předpokládána alespoň základní znalost nástrojů a postupů strategického řízení.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.