Číst

Vydavatel: Code Creator

Kategorie: Univerzity a vysoké školy

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 5,63 MB

ISBN: 978-80-88246-93-0

Poslední aktualizace: 26. 1. 2023

Formát knihy: mKniha

Etické myslenie sestier

Autor:
Andrea Lajdová

Učebnica je rozdelená na 2 významné časti. Prvú tvoria základné etické pojmy, ktoré by mala ovládať sestra vo svojej profesii, pričom autori predpokladajú určitú znalosť týchto a ďalších pojmov z predchádzajúceho štúdia. Druhú časť tvoria pohľady autorov na etickú problematiku v oblastiach, ktoré sú im profesionálne blízke, alebo, ktorým sa profesionálne venujú. Učebnica je doplnená o kazuistiky a pracovné listy, ktoré by mali viesť k samoštúdiu a aktívnej činnosti študentov (čitateľov). Učebnica je prioritne určená budúcim sestrám, ktoré sa pripravujú na svoju profesiu.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.