Read

Publisher: Code Creator

Category: University

Release date: 2022

Book size: 5,63 MB

ISBN: 978-80-88246-93-0

Last update: 26. 1. 2023

Book format: mBook

Etické myslenie sestier

Author:
Andrea Lajdová

Učebnica je rozdelená na 2 významné časti. Prvú tvoria základné etické pojmy, ktoré by mala ovládať sestra vo svojej profesii, pričom autori predpokladajú určitú znalosť týchto a ďalších pojmov z predchádzajúceho štúdia. Druhú časť tvoria pohľady autorov na etickú problematiku v oblastiach, ktoré sú im profesionálne blízke, alebo, ktorým sa profesionálne venujú. Učebnica je doplnená o kazuistiky a pracovné listy, ktoré by mali viesť k samoštúdiu a aktívnej činnosti študentov (čitateľov). Učebnica je prioritne určená budúcim sestrám, ktoré sa pripravujú na svoju profesiu.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms